10 วิธีลดโอกาสเสี่ยงโควิดด้วย Social Distancing

10 วิธี Social Distancing Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างด้านสังคม เป็นการผลิตระยะห่างระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆในสังคม รวมทั้งการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น เลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ แล้วก็การทำงานอยู่ที่บ้าน ดังนี้แนวทางการทำ Social Distancing… Continue reading