เบอร์มงคล ais

กลุ่มตัวเลขเบอร์มงคล เลขเพิ่มทรัพย์ 546 และ 645

เบอร์มงคล 546  และ 645

โภคทรัพย์

โภคทรัพย์ หมายถึง การมีคู่ส่งเสริมด้านการเงิน สร้างทรัพย์ รักษาทรัพย์ สั่งสมทรัพย์ และเมื่อมีมากกว่าหนึ่งคู่ จึงถือว่าเป็น “มหาโภคทรัพย์” อาจส่งผลจากการดูดวง

มหาโภคทรัพย์ คือ มีทรัพย์มากทวีคูณขึ้นไปอีก หรือมีมากกว่า 1 คู่ในเบอร์

ศุภเคราะห์ ในที่นี้คือ เบอร์โทรศัพท์ ที่มีเลขทั้ง 7 ตัวท้าย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 4 5 6 9 ซึ่งเป็นกลุ่มพลังอ่อนโยน และส่งผลในด้านดี ทั้งเรื่องความรักการงานการเงิน รวมถึงสุขภาพ

มหาเสน่ห์ คือ เลขที่อยู่ในกลุ่มเสน่ห์ ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งเสน่ห์ด้านความรัก เสน่ห์ด้านวาจา เสน่ห์เชิงเมตตามหานิยม นิยมใช้ในด้านความรัก ก็เรียกความรักเข้าหาตัวเองได้มากมายหรือปรับใช้ใน ด้านการงานก็จัดเป็นคู่โกยทรัพย์ที่แรงมากๆ

สามกษัตริย์ คือ เบอร์ที่มีคู่เบอร์มงคล ais หรือค่ายใดก็ตาม ส่งเสริมครอบคลุมครบครัน ทั้งสามด้านพื้นฐานในชีวิต คือ เสน่ห์ทรัพย์ โชคลาภหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำให้ดูดวง ในหนึ่งเบอร์ คู่ทรัพย์ คือคู่เลขที่ส่งเสริมทั้งเรื่องการเก็บทรัพย์ การเพิ่มพูนทรัพย์ และการบริหารทรัพย์ ในที่นี้

 

 

เบอร์มงคล เลขเพิ่มทรัพย์

ชุดนี้เป็นกลุ่มตัวเลขที่เสริมดวงในด้าน  เจรจาค้าขายดี  และ เสริมดวงในการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน    ในกลุ่มนี้ผมขอเรียกว่าเบอร์มงคล เลขเพิ่มทรัพย์   เนื่องด้วยในด้านความหมายของตัวเลขนี้มีพลังส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทรัพย์สินและเงินทองเพิ่มขึ้น  ดั้งนั้นคำว่าเลขเพิ่มทรัพย์นี้ถือได้ว่าเป็น นิยามในความหมายของกลุ่มเลข 645 และ 546  ได้เหมาะสมมากที่สุดครับ         เบอร์มงคล เลขเพิ่มทรัพย์นี้เป็น ชุดกลุ่มตัวเลขที่มีพลังสูงมากๆในทางด้านการค้าและด้านการบริหารจัดการ  พลังของกลุ่มตัวเลขเพิ่มทรัพย์นี้  จะส่งผลให้ผู้ใช้เลขกลุ่มนี้ดั้งนี้ยิ่งกว่าดูดวง

 

  1. ปากเพิ่มทรัพย์ได้

-เลขเพิ่มทรัพย์นี้เบอร์มงคล ais หรือค่ายใดก็ตาม พลังของตัวเลขทางด้านการเจรจา  เสริมในมีวาทศิลป์  พูดจาโน้มน้าวจิตใจ  ดึงดูดจิตใจผู้อื่นได้   ผู้อื่นที่ได้สนทนาด้วยหรือได้ฟังการอธิบาย   จะมีแรงดึงดูดให้ผู้อื่นคล้อยตามได้   ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46 และ 54-45  ทั้ง 2คู่นี้ มีพลังในด้านการเจรจาต่อรองอยู่แล้ง  เมื่อเลข2คู่เจรจานี้มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

เบอร์มงคล ais

 

ค้าขายดี

กลุ่มตัวเลขค้าขายดี ขายง่าย เจรจาสำเร็จ ไม่ต้องออกแรงเยอะ จะเป็นกลุ่มเลข 224 242 246 642 264 462 426 624 249 942 626 636 659 956 465 645 546 กลุ่มเลขนี้ เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ใช้ ปิดการขายได้ง่าย เจรจาค้าขายอะไรก็ไม่ยากลำบากมากนัก

 

  1. บริหารเพิ่มทรัพย์

-เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขนี้จะเสริมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งในด้านระเบียบ   ระบบ   แบบแผน  และ การจัดการ  ทำให้บุคลากร  งานหรือสิ้นค้าจะได้รับการจัดการให้เป็นระบบส่งผลในด้านความประหยัดและผลกำไรที่มากขึ้น   ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46 และ 54-45  ทั้ง 2คู่นี้ เป็นเลขที่มีความหมายด้านสติปัญญาที่ดีทั้ง 2 คู่มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

  1. สุขสบายเพิ่มทรัพย์

-เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขนี้จะเสริมด้าน ความราบรื่นในชีวิต และ หน้าที่การงาน   ทำให้ปราศจากปัญหาและอุปสรรค  หรืออุปสรรค ในด้านต่างๆลดลง  ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46  คู่นี้เป็นเลขที่ส่งเสริมด้านความราบรื่นไร้อุปสรรคของชีวิต      ส่วน 54-45  เป็นเลขที่ส่งเสริมความสมหวังและความก้าวหน้า   เมื่อทั้ง 2 คู่มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

***หมายเหตุสำคัญ*** ทั้งนี้ต้องให้ดู    การวางตำแหน่งของตัวเลขนี้ ถือว่าสำคัญมากๆครับ    เพื่อให้เบอร์นี้มีผลที่จะเสริมดวงชะตาได้จำเป็นต้องลงตำแหน่งให้เหมาะสม กับผู้ใช้เบอร์มงคลมากที่สุดและ เลขคู่มงคลคู่อื่นที่อยู่ในเบอร์นั้นๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆด้วยเช่นกันครับเพราะเบอร์นั้นจะทำให้เบอร์นั้นส่งผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือเปล่าก็ต้องเป็นไปตามกฎพื้นฐาน  

*(ไม่มีเลขคู่เสียในเบอร์)*     ของเบอร์มงคลด้วยครับ

 

ในทุกบทความที่ผมได้เขียนขึ้นมาได้ย้ำอยู่เสมอว่า   สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้เบอร์มงคล ais หรือค่ายใดก็ตาม   คือ   ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าตัวท่านเองครับ  โดยเบอร์มงคลมีผลต่อดวงชะตา 0ถึง30%  อีก 70%ถึง100%  ขึ้นอยู่กับกรรม    กรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรรมเก่าตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับ   แต่กรรมในที่นี้  หมายถึง  การกระทำคือทำดีก็ย่อมต้องได้ในสิ่งที่ดี(ถึงมาช้าแต่มาชั่ว) แต่ในทางกลับกันการทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมได้สิ่งที่ไม่ดีกลับไปเช่นกันครับ    ถึงให้ท่านผู้ที่ใช้เบอร์มงคล เลขเพิ่มทรัพย์  เลขกระตุ้นทรัพย์  เลขเศรษฐี เลขหงส์  หรือ เลขมังกร  แล้วไม่ทำการ ทำงานก็ไม่มีทางมีเงินอย่างแน่นอนครับ   ดั้งนั้นให้ทำในสิ่งที่ดีเป็นสำคัญนะครับ   แล้วให้ถือว่าการใช้เบอร์มงคลเป็นเอาความสบายใจให้กลับตัวเองเพื่อทำให้มีกำลังใจ   มีชีวิตที่คิดบวก+จะได้มีสิ่งที่ดีๆตามที่ตั้งใจในการซื้อเบอร์มงคลมาใช้ครับ     ขอให้ทุกท่านเลือกซื้อและใช้เบอร์มงคลด้วย สติ และ ปัญญาที่เป็นมงคลทุกท่านนะครับ 

 

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

ที่มา: http://บ้านซิม5559.com

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *