การป้องกันโรคซึมเศร้าและแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า ในการดำรงชีวิต !!

การป้องกันโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เนื่องจากในภาวะปัจจุบันมนุษย์เราได้เปลี่ยนแปลงไปมากในการดำรงชีวิต มากกว่าเมื่อก่อนเป็นอันมากก็เราทำให้เราต้องใช้สมองอย่างหนักและมีภาวะความ เครียดตามมาทำให้เกิดภาวะซึมศร้าได้ง่ายๆ สำหรับการป้องกันและการบำบัดนั้นมีได้หลายทาง แต่หากเราอยู่ในภาวะความเสี่ยงและควรที่จะระวังตัวและป้องกันภาวะดังกล่าว ให้มากที่สุด เพื่อให้เราเป็นได้ ซึ่งมีหลายวิธีในการป้องกัน แต่ถ้าเกิดเป็นแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษา และวิธีการเสริมให้กลับเป็นปกติได้เร็วขึ้น


การทำสมาธิ

สามารถที่จะป้องกันและรักษาด้วยการทำสมาธิ เพราะการทำสมาธินั้นลดความเครียดได้เป็นอย่างดี ทั้งความเครียดที่พึ่งเริ่มและความเครียดที่เป็นมาเรื้อรังได้ จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่าการนั่งสมาธิทำให้คลื่นสมองรู้สึกผ่อนคลาย ทำให้การเต้นหัวใจเป็นปกติ นอกตากยังรักษาความสมดุลเคมีต่างๆของร่างกาย การนั่งสมาธิบ่อยทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการอาการที่ดีขึ้นมาก ดังนั้นการทำสมาธิอาจจะทำได้หลายอย่างการนั่งสมาธิ การเดิน จงกรม การสวดมนต์ก็เช่นเดียวกัน การเย็บปักถักร้อยต่างๆ


อาหาร

อาการที่สำคัญ อย่างเช่น โอเมก้า 3 วิตามิน อี ซี ดี ทองแดง เหล็ก ต่างๆ มีผลต่อโรคซึมเศร้าเพราะหากขาดสารอาหารเหล่านี้มีผลต่อความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นแล้วควรที่จะกินอาหารให้ครบ 5 หมู่


การดำเนินชีวิตประจำวัน

การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีผลต่อภาวะอาการซึมเศร้าอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ออกกำลัง ที่สำคัญคือความเครียดที่มากระทบ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันก็แล้วแต่ ให้ทำความผ่อนคลายบ้างอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลง เป็นต้น


พบแพทย์หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

หากเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัยอาการต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดโรค ซึมเศร้าได้ อย่างเช่นคนที่เครียดบ่อยๆ มีความผิกปกติภาวะจิตใจ ความคุมอารมณ์ไม่ได้ จิตใจไม่ปกติเหมือนเดิม ควรไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาจะได้ทำการดูแลได้ถูกวิธี


ตรวจสอบสุขภาพ

มั่นตรวจสอบสุขภาพของร่างกายประจำทุกปีหรือสองครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบภาวะต่างๆของร่างกาย และมีโรคหลายอ่างที่ทำให้เป็นแรงเสริมโรคซึมเศร้าได้ อย่างเช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น
การบำบัด : การบำบัดรักษานั้นมีหลายวิธีจนกว่าสุขภาพจิตจะดีขึ้นเป็นปกติและยังต้องทำ การตรวจสอบเป็นระยะ แพทย์นั้นอาจจะทำการให้ยารักษาและควบคุมอาการปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น เดี๋ยวนี้เราอาจจะพบว่ามีการใช้สาธิในการช่วย การใช้ยาสมุนไพร แพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มเพื่อรักษาในหลายอย่างเพื่อให้สุขภาพจิตได้กลับมา เป็นเหมือนปกติ