Chess online w88

ประวัติความเป็นมาของการเล่นกีฬาหมากรุก ในยุคสมัย กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์

มีเรื่องชวนให้คิดถึงความเป็นมาของหมากรุกไทย บางประการ เช่น การนับ ไม่ว่าศักดิ์เรือ ม้า โคน เม็ด เบี้ยหงาย ไปจนถึงศักดิ์ กระดานที่เป็นกฎการเล่นหมากรุกไทยนั้น เราได้มาจากไหน หรือคิดค้นประยุกต์กันขึ้นมาเอง เพราะไม่ว่าต้นกำเนิดคือ จตุรงค์… Continue reading